چرا برخی تصویری وارونه از «مالیات بر سوداگری» ارائه می‎دهند؟


تهران- ایرنا- برخی افراد و جریان‎ها در ماه‎های اخیر علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه موضع گرفته و به عبارتی در حال تصویرسازی نادرست نسبت به تصویب و اجرای یک طرح اصلاحی در اقتصاد ایران هستند. متأسفانه برخی فعالان سیاسی نیز به دلایل نامشخص، تصویری از اقدامات اصلاحی ،ت و مجلس ارائه می‌دهند که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85467344/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF