پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای اول تا ۱۸ خرداد

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای اول تا ۱۸ خرداد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت برای بازه زم، یاد شده در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۱۸ ،داد و مسیرهای برگشت تا تاریخ ۱۹ ،داد)، از ساعت ۱۴ روز سه شنبه (۲۵ اردیبهشت ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85476131/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF