پانزدهمین اجلاس روسای راه‌آهن‌های کشورهای اکو برگزار می‌شود 


تهران- ایرنا- مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت که در راستای توسعه دیپلماسی حمل‌ونقل، پانزدهمین اج، روسای راه‌آهن‌های کشورهای عضو اکو هم زمان با نمایشگاه حمل‌ونقل ریلی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85459736/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF