نشست تهران-ابوظبی پس از ۱۰ سال!


تهران-ایرنا- چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۳، یک هیات بلندپایهِ اقتصادی از ایران راهی ابوظبی شد. برگزاری این نشست درحالیست که پس از آ،ین دوره آن در فروردین ۱۳۹۳، دوره دیگری برگزار نشد. بررسی ها نشان میدهد که حجم تجارت و صادرات از ابوظبی به تهران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده. اما این نشست چه دستاوردی برای ایران به همراه داشته است؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85466798/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84