رکورد بی‌سابقه دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی مسکن

رکورد بی‌سابقه دولت سیزدهم در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی مسکن

به گزارش ایرنا از سازمان ملی زمین و مسکن، «ارسلان مالکی» در نشست پیگیری و بررسی آ،ین وضعیت پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن، با تاکید بر اهمیت انجام مطالعات کیفی و فنی در اجرای پروژه‌های این طرح، افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای رعایت کیفیت و استاندارد در طراحی و اجرای آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن انجام شده و ادارات کل راه و شهرسازی موظف به رعایت این ا،امات هستند.

وی گفت: بدون تاییدیه‌های کیفی و فنی پیش‌بینی شده در کمیته‌های فنی طرح‌های آماده‌سازی زمین، هیچ مجوز ساختی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تعلق نمی‌گیرد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه توضیح داد: در تهیه طرح‌ برای پروژه‌های آماده‌سازی زمین نهضت ملی مسکن، تاییدیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تراز اول کشور در رشته‌های شهرسازی، راه و ترابری، عمران، هیدرولوژی و ژئوتکنیک در قالب اعضای اصلی کمیته‌های فنی بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی زمین، پیش‌بینی شده تا پروژه‌ها با آ،ین استانداردها و نهایت سطح کیفیت و در شان مردم کشورمان ساخته شوند.

وی، انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ آماده‌سازی زمین و تصویب آن در کمیته فنی طرح‌های آماده‌سازی زمین را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: از دیگر سیاست‌های سازمان برای تسریع در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن‌، تفویض اختیارات لازم به ادارات کل راه و شهرسازی برای بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی زمین با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه‌های بومی استان است.

مالکی، حضور شرکت‌های مشاور ذی‌صلاح در طراحی و اجرای پروژه‌های آماده‌سازی زمین و مسکن را از دیگر سیاست‌ها برای بالا بردن کیفیت ساخت و ساز دانست و اعلام‌کرد: وجود مشاوران ذی‌صلاح به‌منظور حفظ یکپارچگی پروژه‌ها و اطمینان از روند درست امور و هدایت و نظارت کلی در پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85478425/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86