حمایت از نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در دستور کار سازمان راهداری


تهران- ایرنا- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در همکاری با معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را در دستور کار قرار می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85475186/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C