توسعه بندر چابهار نشان‌دهنده ظرفیت ترانزیتی ایران است

توسعه بندر چابهار نشان‌دهنده ظرفیت ترانزیتی ایران است

البرز حسینی در گفت و گو با خبرنگار پارلم، ایرنا درباره امضای قرارداد ۱۰ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و هند برای توسعه بندر چابهار گفت: شرایط ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که می‌تواند به ،وان پل ارتباطی با ج، شرقی آسیا و حتی کشورهای اروپایی عمل کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین جمهوری اسلامی می‌تواند نقش بسیار مهمی در من،ات اقتصادی ایفا کند چون بسیاری از کشورها به انرژی، صنعت و کشاورزی ایران نیاز دارند مثل امضای سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین که محتوای آن به دلیل رقابت‌های اقتصادی در جهان و مسائل امنیتی قابل انتشار نیست. در این قرارداد هم من،ات دو کشور و بخش‌هایی که برای ایران دارای انتفاع است، لحاظ شده است.

حسینی با اشاره به قرارداد توسعه بندر چابهار با سرمایه‌گذاری هند گفت: این رویه نشان می‌دهد که قدرت‌های ج،‌شرق آسیا به پتانسیل اقتصادی ایران پی برده‌اند؛ چرا که نیازهای انرژی و ترانزیتی بیشتر کشورها را می تو،م رفع کنیم.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی در قیاس با سایر کریدورها با برخورداری از زمان سفر کوتاه‌تر و ایمنی بیشتر می‌تواند کالاها را از اقلیم خود به سمت شرق آسیا و کشورهای غربی ترانزیت کند. البته در برنامه هفتم توسعه در این حوزه مواد ارزشمندی درباره گذر ترانزیتی کشور، طرح جامع حمل و نقل کشور و ستاد ملی ترانزیت دیده شده که تمام این بخش‌ها در حوزه مراودات تجاری برای کشور سودده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: توسعه بندر چابهار با دسترسی به راههای ریلی و جاده‌ای، می‌تواند به هندوستان در دسترسی به بازار افغانستان، آسیای مرکزی، ،یه، جمهوری آذربایجان و حتی روسیه کمک کند و این رویه برای ایران هم ارزآوری دارد.

حسینی با بیان اینکه کشور از منابع طبیعی ارزشمند و نیروی کار باهوش و ماهر برخوردار است، خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت برای ارزش افزوده بیشتر استفاده کرد. قراردادی که با هند منعقد شد من،ات اقتصادی هوشمندی را با یکی از قدرت‌های آسیا ایجاد خواهد کرد تا از پتانسیل هر دو کشور برای رشد و توسعه اقتصادی بهره برد.

به گزارش ایرنا، قرارداد مشارکت ایندیا پورت گلوبال لیمیتد هند برای تج، و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار ۲۴ اردیبهشت به امضا رسید.

دراین قرارداد طرف هندی به منظور تج، و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، به میزان ۱۲۰ میلیون دلار در تامین تج،ات راهبردی بندر و همچنین بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در زیر ساخت‌های حمل و نقلی چابهار تامین اعتبار خواهد کرد.

بر اساس این قرارداد، طرفین متعهد به ایفای تعهدات خود در تسهیل ترانزیت در مسیر کریدور شمال- ج، بوده و به توسعه خطوط کشتیر، بین بنادر دو کشور و جذب بارهای ترانزیتی کانتینری اقدام خواهند کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85476946/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA