تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات و شکستن درختان

تهران- ایرنا- سازمان هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی به همراه ناپایداری‌های محلی که احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات و ش،تن درختان را به دنبال دارد، هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85474615/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86