انتخابات پارلمانی کره جنوبی؛ ارجحیت نیازهای اجتماعی بر سیاست خارجی
تهران- ایرنا- انتخابات کره ج،ی برای برگزیدن اعضای جدید پارلمان، امروز (چهارشنبه) آغاز می‌شود و بسیاری از شهروندان، معیشت و افزایش اشتغال و… را به ،وان مهم‌ترین دغدغه‌های انتخاباتی خود ،وان کرده‌اند و موضوعات همیشگی چون تهدید هسته‌ای کره شمالی و تعهد امنیتی آمریکا اهمیت خود را از دست داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439273/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA