اعطای ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه


تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات افزون بر هشت‌هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب‌دیده پرداخته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85473523/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B5%DB%B8-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87