ازسرگیری پرواز مسیر مشهد- ایلام و برعکس


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز مسیر مشهد- ایلام- مشهد پس از نزدیک‌به یک سال توقف از سر گرفته می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85472550/%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%DA%A9%D8%B3